Tarihçe

- 2018: TKİ’nin Eynez Havzası’ndaki sahalar için açtığı ihalede,Demir Export - Fernas İnşaat ortak girişimi(“Eynez-2”)70 milyon ton rezervli 86073 nolu sahanın ruhsatını devralamaya hak kazandı.

- 2019: Eynez 2 projesi için DEFAŞ A.Ş. kurulmuştur.5 Temmuz 2019 tarihinde sahanın ruhsat devri gerçekleşmiş, 48 aylık yatırım ve hazırlık dönemi başlamıştır.